17th Armored Engineer Battalion in World War 2

17th Engineers during World War Two

TO&E MARS re-enactment

Table of Organizations & Equipment re-enactmentgroup Mars 17th Armored Engineer Battalion, Company B

 

Voor de Tweede Wereldoorlog Werkgroep van de Vereniging MARS is er een militaire structuur die is gebaseerd op de structuur zoals deze gelde voor de 17th Armored Engineer Battalion. Daar kun je meer over lezen op deze pagina.
Dit betekent dat deze militaire structuur wordt aangestuurd door officieren en onderofficieren en manschappen, deze rangenstructuur houden wij tijdens de evenementen ook aan.

Table Organization Company B MARS 2017

Table Organization Company B MARS 2017

Company B

De bovenstaande structuur begint met een “Company” er waren 3 Companies aangeduid met een letter, onze groep valt onder B.
De Company Headquarters is het Hoofdkwartier op het Compagnie niveau. Normaal gesproken vallen hier veel meer functies onder, maar wij hebben simpelweg onvoldoende leden daarvoor. Toch is hiervoor gekozen zodat er binnen de hobby wel een commando structuur ontstaat onder leiding van verschillende rangen. De leiding van de Company valt onder Eerste Luitenant (First Lieutenant).

HQ Section

Daaronder valt zoals te zien aan de linkerkant van de structuur, de “HQ section”; Sectie/ groep Hoofdkwartier, waarvan de hoogste in rang aanwezig op het evenement de formele leiding heeft. Onder deze Hoofdkwartier Sectie vallen de eenheden die de ondersteuning geven aan de Company. Dat is heel breed, zoals Administratie, Voeding, Bevoorrading en Logistiek. Daarnaast ook de Onderhoudsgroep en een apart detachement met Geneeskundige dienst, die Medical Detachment wordt genoemd.
Als laatste is er nog een Verbindingsdienst met de radiodienst, telefoondienst, duivenpost, telegrafie etc.

Platoon HQ

Hoofdkwartier Peloton oftewel “Platoon Headquarters” staat onder leiding van de Tweede luitenant of “Second Lieutenant” met de ondersteuning van de Staffsergeant (vergelijkbaar met een Sergeant 1ste klasse). Onder dit hoofdkwartier vallen vervolgens een tweetal “Squads” ieder onder leiding van een Sergeant en een Korporaal.
Een squad bestaat normaal 12 man waaronder een Sergeant en de Corporal. Deze twee squads doen het reguliere Engineers werk met een tal van functies.
Deze twee squads worden met enige regelmaat ook ingezet als reguliere infanterie.

Aan het begin van de dag tijdens de Roll Call worden de leden in de groepen opgedeeld en leidingstructuur vastgesteld.